Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα μου

Τα τελευταία χρόνια, η κοινωνία μας άλλαξε, ο τρόπος ζωής μας άλλαξε, εμείς οι ίδιες αλλάξαμε. Σκοπός μου είναι να σας παρέχω τις ιατρικές μου υπηρεσίες με βάση τα τελευταία ιατρικά δεδομένα με γνώμονα όμως πάντα την ιδιαιτερότητα της γυναικείας προσωπικότητας.

Θεωρώ ότι, ο γυναικολόγος δεν αποτελεί μόνο τον ιατρό που επισκεπτόμαστε στην εγκυμοσύνη ή όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας αλλά είναι ο άνθρωπος που με την επιστημονική του κατάρτιση θα μας μάθει να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να καταρρίψουμε μύθους που περνούν από γενιά σε γενιά, να κατανοήσουμε την «φύση» μας, να την αγαπήσουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας σε όποια ηλικία κι αν είμαστε.