Βιογραφικό Σημείωμα

Η ιατρός αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πάρμας στην Ιταλία τον Απρίλιο του 1997 με Άριστα. Η πτυχιακή της διατριβή βαθμολογήθηκε με Άριστα και είχε ως θέμα "HCV λοίμωξη και εγκυμοσύνη : Επιδημιολογία και Κίνδυνος μετάδοσης του στο έμβρυο" ( L’ infezione da HCV in gravidanza: epidemiologia e rischio di trasmissione vertical del virus).

Έλαβε το Δίπλωμα της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος τον Δεκέμβριο του 1997 μετά από εξετάσεις και εξάμηνη πρακτική εξάσκηση στις κλινικές της Παθολογίας, Γενικής Χειρουργικής, Γυναικολογία-Μαιευτικής, Παιδιατρικής, Επειγόντων Περιστατικών και Μικροβιολογίας al Ospedale dell’ Universita’ di Parma.

Ειδικεύτηκε στην γυναικολογία στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά, Μεταξά και στην μαιευτική στην Ά Πανεπιστημιακή Κλινική της Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας.

Εκπόνησε την Διδακτορική Διατριβή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα "Η προγνωστική Αξία της Ηπαρινάσης στο διηθητικό καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας" , με βαθμό Άριστα.

Το 2000, έλαβε μέρος στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με θέμα "Αντιμετώπιση Πόνου".

Το 2008 έλαβε το πτυχίο στο 21ο Σεμινάριο ALSO – Advanced Life Support in Obstetrics . Ενώ, 1 χρόνο μετά της ζητήθηκε να γίνει Εκπαιδεύτρια του ALSO-Advanced Life Support in Obstetrics λόγω της υψηλής απόδοσης της.

Το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, εργάστηκε ως καθηγήτρια σε δημόσια ΙΕΚ.

Εξασκεί το ιατρικό της επάγγελμα ως ιδιώτης από το 2009 και είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Μαιευτηρίου Ρέα.

Έχει παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε διάφορα συνέδρια, πανελλήνια και παγκόσμια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους και έχει λάβει μέρος σε πολλαπλά συνέδρια και εξειδικευμένα σεμινάρια.

Επιστημονικές Ανακοινώσεις

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ

Σαρκώματα μήτρας : Κλινική ανάλυση 48 περιστατικών. Ε. Βαρχαλαμά1, Γ. Βοργιάς1, Δ. Ευθυμίου1, Ο. Τζάιδα2, Ι. Λέκκα2, Μ. Κατσούλης1, Θ. Ακρίβος1. Γυναικολογική Κλινική1 και Παθολοανατομικό Εργαστηρίο2, Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά, Πειραιάς. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Αθήνα, 8-10 Απριλίου 2005.

Επίπεδα του αυξητικού παράγοντα PDGF-AB στο υπερκείμενο καλλιεργειών και στο πλάσμα ασθενών με Ca Ωοθηκών. Α. Χλωράκη-Μπομποτά1, Ε. Βαρχαλαμά2, Μ. Ασλανίδου1, Σ. Φαντοπούλου1, Χρ. Τόκου2, Σ. Κουτρουμάνη1, Π. Συρίγου1, Μ. Κατσούλης2. Ανοσολογικό Τμήμα1 και Γυναικολογική Κλινική2 ΕΑΝΠ « ΜΕΤΑΞΑ». 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 8-11 Δεκεμβρίου 2004, Θεσσαλονίκη.

Επίπεδα του διαλυτού μορίου προσκόλλησης ICAM-1 στο υπερκείμενο καλλιεργειών και στο πλάσμα ασθενών με Ca ωοθηκών. Α. Χλωράκη- Μπομποτά1, Ε. Βαρχαλαμά2, Σ. Φαντοπούλου1, Χρ. Τόκου2, Π. Αλεξάκη1, Ε. Χαλκιοπούλου1, Α. Σαμιώτης1, Μ. Κατσούλης2. Ανοσολογικό Τμήμα 1και Γυναικολογική Κλινική 2 ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ». 6Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 8-11 Δεκεμβρίου 2004, Θεσσαλονίκη.

Uterine Sarcomas: clinical evaluation and outcome. E. Varhalama, G. Vorgias, E. Profitis, T. Akrivos. Dept. Of Gynaecology, Metaxa Memorial Cancer Hospital, Piraeus-Greece. 2nd International Congress on Gynaecological Malignancies, 19-21 November 2004, Larnaca-Cyprus.

Study of plasma concentrations of soluble adhesion molecules-1 (sICAM-1) in patiens with ovarian cancer. M. Sikara, A. Chloraki-Bobota, E. Varchalama, C. Tokou, S. Fantopoulou, M. Katsoulis. Dept. of Immunology, “Metaxa” Cancer Hospital, Piraeus, Greece, 5th Congress of Balcan Union of Oncology, 14-17October 2004, Beograd,Serbia & Montenegro.

Προγνωστική αξία της θέσης υποτροπής του καρκινώματος αιδοίου. Θεραπευτική προσέγγιση. Βλάχος Σ., Αθανασάκη Α., Πλής Χ., Βαρχαλαμά Ε., Κουτσογιώργου Α., Βοργιάς Γ., Ντερτίμας Β. Γυναικολογική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π.΄΄Μεταξά΄΄, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 29 Μαϊου-1Ιουνίου 2003,Αλεξανδρούπολη.

Ακροχορδονώδες καρκίνωμα αιδοίου (Verrucus) – Εμπειρία της κλινικής μας, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Βλάχος Σ., Αθανασάκη Α., Σαββόπουλος Π., Βαρχαλαμά Ε., Κοσμάς Ι., Πλής Χ., Καλίνογλου Ν. Γυναικολογική Κλινική Ε.Α.Ν.Π. ΄΄Μεταξά΄΄, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 29 Μαϊου-1 Ιουνίου 2003, Αλεξανδρούπολη.

Οι προγνωστικοί παράγοντες για τα στάδια ΙΙΙ και IV του επιθηλιακού καρκίνου της ωοθήκης. Σαββόπουλος Π., Κατσούλης Μ., Βοργιάς Γ., Βαρχαλαμά Ε., Κουτσογιώργου Α., Κοσμάς Ι., Ακρίβος Θ. Γυναικολογική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π.΄΄Μεταξά΄΄, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής& Γυναικολογίας, 29 Μαϊου-1 Ιουνίου 2003, Αλεξανδρούπολη.

Σωματικό βάρος και συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό θήλεων. Κατσούλης Μ., Σαββόπουλος Π., Καλίνογλου Ν., Βαρχαλαμά Ε., Κουτσογιώργου Α., Ακρίβος Θ. Γυναικολογική Κλινική Ε.Α.Ν.Π.΄΄Μεταξά΄΄, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας,29 Μαϊου-1 Ιουνίου 2003, Αλεξανδρούπολη.

Αξιολόγηση της αύξησης της συχνότητας εμφάνισης αδενοκαρκινώματος τραχήλου μήτρας κατά την τελευταία δεκαετία (1990-1999). Σ .Βλάχος, Γ .Βοργιάς, Ε. Βαρχαλαμά, Μ. Κατσούλης, Θ. Ακρίβος, Γυναικολογική Κλινική Ε.Α.Ν.Π.΄΄Μεταξά΄΄, 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 21-25 Μαϊου 2002, Αθήνα.

Συγκριτική μελέτη καρκινωμάτων ενδομητρίου σταδίου Ι-ΙΙ ενδομητριοειδούς τύπου σε σχέση με καρκινώματα επιθετικών υποτύπων. Γ. Βοργιάς, Ε. Βαρχαλαμά, Α. Αθανασάκη, Π. Σαββόπουλος, Μ. Κατσούλης, Β. Ντερτίμας. Γυναικολογική Κλινική, Ε.Α.Ν/Π.΄΄Μεταξά΄΄,

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, 28-30 Μαρτίου 2002,Αθήνα.

Ριζική εξαίρεση σαρκώματος βραχίονος : αποκατάσταση με μυοδερματικό κρημνό πλατέως ραχιαίου μυός. Κριτσέλης Α., Κονδύλης Δ., Ζόμπολας Β., Μαστοράκου Μ., Γερμανός Σ., Βαρχαλαμά Ε., Γιαννοπούλου Α., Πορφύρης Ε., Ανδριανοπούλου Α . 26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 16-20 Μαϊου 2000.

Ριζική εξαίρεση σαρκώματος ριζομηρίου με πολυδιαμερισματική προσπέλαση. Κριτσέλης Α.,Ζόμπολας Β., Τσεβδός Κ., Βαρχαλαμά Ε., Γερμανός Σ., Πλής Χ., Φισφής Ι., Σταθάτου Α., Ανδριανοπούλου Α. 26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα,16-20 Μαϊου 2000.

Παρηγορητική εσωτερική ημιπυελεκτομή. Κριτσέλης Α., Κονδύλης Δ., Ζόμπολας Β., Γρηγοριάδης Γ., Μαστοράκου Μ., Βαρχαλαμά Ε., Τσεβδός Κ., Μαγουλάς Δ., Καγιάννη Ε., Παυλακού Α., Ανδριανοπούλου Α. Ελληνική Χειρουργική Εταιρία, Συνεδρία 15ης Φεβρουαρίου 2000.

Ριζική εξαίρεση πρωτοπαθών /δευτεροπαθών σαρκωμάτων κάτω άκρου: Εγχειρητικές τεχνικές. Κριτσέλης Α., Ζόμπολας Β., Μαστοράκου Μ., Βαρχαλαμά Ε., Τσεβδός Κ., Γερμανός Σ.,Σταθάτου Α., Παυλάκου Α., Ανδριανοπούλου Α. Ελληνική Χειρουργική Εταιρείa, 2000.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Mixed Mullerian Tumors in patients with a history of tamoxifen use due to Breast cancer. G. Vorgias, C. Iavazzo, E. Varhalama, E. Myriokefalitaki, N. Kalinoglou, M. Katsoulis, T. Akrivos. Department of Gynecology, METAXA Memorial Cancer Hospital, Piraeus, Greece. 15th International Meeting of the European Society of Gynecological Oncology (ESCO), October 28 – November 1, 2007 Berlin – Germany.

Μικτός Μυλλέρειος Όγκος της μήτρας σε ασθενείς που ελάμβαναν ταμοξιφένη – Εμπειρία της κλινικής μας. Ε. Βαρχαλαμά1, Γ. Βοργιάς1, Χ. Τόκου1, Ι. Λέκκα2, Ο. Τζάιδα2, Ν. Καλίνογλου1, Β. Ντερτίμας1. Γυναικολογική Κλινική και Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά, Πειραιάς. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, 8 – 10 Απριλίου 2005, Αθήνα.

Διαφορές των κλινικών και παθολογοανατομικών ευρημάτων στις υπερτασικές ασθενείς με ενδομήτρια παθολογία. Ο ρόλος των αντιυπερτασικών. Γ. Βοργιάς, Ε. Βαρχαλαμά, Ε. Προφήτης, Ε. Καραμουσά, Μ. Κατσούλης, Ι. Λεοντάρα, Θ. Ακρίβος. Γυναικολογική Κλινική, Ε. Α. Ν. Π. Μεταξά, Πειραιάς 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, 8 – 10 Απριλίου 2005 Αθήνα.

Συνέδρια και Συμπόσια

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2013.

8th Congress on Women’s Health & Disease, Kos Island, Greece/ September 1-3,

2011.

 • 16th International meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) Belgrade, Serbia, October 11 – 14, 2009.

 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, 6 – 8 Μαρτίου 2009, Αθήνα.

 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου & Εμμηνόπαυσης, 18 – 19 Απριλίου 2008, Αθήνα.

 • Συμπόσιο με θέμα "Νεότερα δεδομένα στη Γυναικολογική Ογκολογία", Θεσσαλονίκη 4, 5, 6 Απριλίου 2008.

 • 3rd Advanced Course of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Athens 8-9 December2007.

 • 4ο Ετήσιο Συμπόσιο Γ΄ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα : "Σύγχρονη αντιμετώπιση κυήσεων υψηλού κινδύνου" 15 Σεπτεμβρίου 2007, Π.Γ.Ν. "Αττικόν".

 • Επιστημονική Διημερίδα με θέμα : "HPV – εμβόλιο : από την έρευνα στην εφαρμογή" 27-28 Ιανουαρίου 2007, Θεσσαλονίκη.

 • 4η Επιστημονική Ημερίδα Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας με θέμα "Νεότερες Απόψεις στον Ουροποιητικό και Γυναικολογικό Καρκίνο" 24 – 26 Νοεμβρίου 2006, Βόλος.

 • 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα,25-28 Μαϊου 2006.

 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Αθήνα, 8 – 10 Απριλίου 2005.

 • 2nd International Congress on Gynaecological Malignancies, November 19-21, 2004 Larnaca-Cyprus.

 • Επιστημονική Ημερίδα με θέμα :In sitù Καρκινώματα Μαστού : Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Νοσοκομείο Μεταξά, 8 Νοεμβρίου 2003.

 • 5th Congress of the European Society of Gynecology, 9-11 Οκτωβρίου 2003,Ρόδος.

 • 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 29 Μαϊου-1 Ιουνίου 2003 Αλεξανδρούπολη.

 • 6η Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: "Πρόληψη του Γυναικολογικού Καρκίνου", 21-23 Μαρτίου 2003, Θεσσαλονίκη.

 • Συμπόσιο "Καρκίνος του Τραχήλου της Μήτρας-Σύγχρονα Δεδομένα", 14-15 Δεκεμβρίου 2002, Λάρισα.

 • Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: "Προχωρημένος Καρκίνος Μαστού : Δυνατότητες Αποκατάστασης", 5 Οκτωβρίου 2002, Νοσοκομείο Μεταξά.

 • 28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 21-25 Μαϊου 2002, Αθήνα.

 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, 28-30 Μαρτίου 2002, Αθήνα.

 • Ημερίδα Περιγεννητικής Ιατρικής: Περιγεννητικές Λοιμώξεις και Πρόωρος Τοκετός, 15 Δεκεμβρίου 2001, Πανεπιστήμιο Πειραιά.

 • 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, 29 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2001, Αθήνα.

 • 14ο Σεμινάριο Γυναικολογικού Καρκίνου "Ορμόνες και Καρκινογένεση, μύθοι και πραγματικότητα", 2-4 Νοεμβρίου 2001, Λουτράκι.

 • 2nd European Congress for Colposcopy and Cervical Pathology, 4-6 Οκτωβρίου 2001, Ρόδος.

 • The Digestive Disease Week Meetings, May 15-21, 1999 in Orlando, Florida.

 • The Digestive Disease Week Meetings, May 16-22, 1998 in New Orleans, Louisiana.

Εξειδικευμένα Σεμινάρια

10ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου, 15 & 16

Ιουνίου 2012, Αθήνα.

 • Εκπαιδευτικό Λαπαροσκοπικό Σεμινάριο με θέμα "Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Basic Course – Level I & II", 4-7 Ιουνίου 2011, Αθήνα.

 • 3ο Σεμινάριο Γυναικολογικής Ογκολογίας. Διατήρηση της γονιμότητας σε γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο. Αθήνα, 25-27 Φεβρουαρίου 2011.

 • 14ο Σεμινάριο με θέμα «Εξαρτηματικοί όγκοι. Διλήμματα και προκλήσεις», 20-21 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.

 • 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επεμβατικής Μαιευτικής "Υποβοηθούμενος Κολπικός Τοκετός", Αθήνα 26-27 Φεβρουαρίου 2010.

 • 3η Σύνοδος με θέμα : HPV-λοίμωξη, -testing, -εμβολιασμός. Τελευταία δεδομένα. Θεσσαλονίκη 23-24 Ιανουαρίου 2010.

 • 2η Εκπαιδευτική Ημερίδα στην Απεικονιστική Προσέγγιση των Παθήσεων του Μαστού με θέμα: <<Από την Απεικόνιση στη Διάγνωση>>, Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2009.

 • Athens Obstetrical Forum, 3 Φεβρουαρίου 2009, Αθήνα.

 • 1ο Σεμινάριο Γυναικολογικού Καρκίνου, Αθήνα, 20 & 21 Ιουνίου 2008.

 • Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας «Γ. Παπαδάκης», Αθήνα, 11-15 Φεβρουαρίου 2008.

 • 1ο Θεωρητικό Σεμινάριο με θέμα: Πυελικό έδαφος & Περίνεο κατά την εγκυμοσύνη τον τοκετό και την λοχεία, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, 14-15 Δεκεμβρίου 2007.

 • 1η Ημερίδα Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 28 Ιουνίου 2007, Αθήνα.

 • 3ο Θεωρητικό Σεμινάριο Λαπαροσκόπησης στη Γυναικολογία, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα 14 – 16 Ιουνίου 2007.

 • 8Ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Γυναικολογικής Ογκολογίας με θέμα: "Καρκίνος Τραχήλου Μήτρας", 2 Δεκεμβρίου 2006, Αθήνα.

 • Ημερίδα με θέμα : ‘Ολική πρόπτωση μήτρας-κολοβώματος κόλπου-Νέες τεχνικές’, Αθήνα 29 Μαρτίου 2004.

 • 14ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, 30 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2004, Αθήνα.

 • 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο :Καρκίνος Ενδομητρίου, 17 Ιανουαρίου 2004,Αθήνα.

 • 6η Ετήσια Διεθνής Ημερίδα και Μετεκπαιδευτικό Μάθημα:<< Καρκίνος του Μαστού: Αρχές ελέγχου, διάγνωσης και θεραπείας>>,28 Σεπτεμβρίου 2002, Αθήνα.

 • 12ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, 2-3 Φεβρουαρίου 2002, Αθήνα.

Δημοσιεύσεις

Quantitative analysis of Heparanase gene expression in normal cervical, cervical intraepithelial neoplastic and cervical carcinoma tissue. E. Varchalama 1*, A. Rodolakis1, A. Strati 2*, T. Papageorgiou 1, C. Valavanis 3, G. Vorgias 4, E. Lianidou 2, A. Antsaklis 1. Int. J. Gynecol Cancer. 2009 Dec; 19(9): 1614-9.

The effect of hypertension and anti-hypertensive drugs on endometrial thickness and pathology. George Vorgias a* , Sonia Strigou b , Eugene Varhalama a , Panagiotis Savvopoulos a , Basil Dertimas a , Thrassivoulos Akrivos a . Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.2006 April 1; 125(2):239-242.

Diagnostic Accuracy of Prehysterectomy Curettage in Determining Tumor Type and Grade in Patiens With Endometrial Cancer. George Vorgias, MD, PhD, Joanna Lekka, MD, PhD, Michael Katsoulis, MD, PhD, Eugenia Varhalama, MD, Nicolas Kalinoglou, MD, Thrassivoulos Akrivos, MD, PhD. Medscape General Medicine 5(4):7, 2003 Oct 14.